Detussentijd.nu is hier niet langer beschikbaar. Probeer in plaats daarvan go-kinderopvang.nl.

Kinderopvang, een zee aan mogelijkheden

In Nederland zijn er veel verschillende vormen van kinderopvang. Men kan een onderscheid maken in twee verschillende vormen, formele en informele kinderopvang.

Formele kinderopvang

Onder formele kinderopvang wordt verstaan de opvang die wordt aangeboden door een (commercieel) bedrijf en waar dus voor moet worden betaald. Hieronder vallen:

  • Dagopvang
  • Gastouderopvang
  • Peuterspeelzaal
  • Buitenschoolse opvang of BSO
  • Tussenschoolse opvang of TSO

Dagopvang is de opvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar op een kinderdagverblijf, door professionele medewerkers.
Gastouderopvang is de opvang van kinderen door een gastouder. Dit is vaak in huiselijke sfeer en bij de gastouder thuis. Deze moet wel aangesloten zijn bij een erkend gastouderbureau. De leeftijd varieert tussen de 0 en 12 jaar.
De peuterspeelzaal is een opvang voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Dit is eigenlijk nooit een hele dag, maar enkele dagdelen in de week. Eveneens door professionele medewerkers.
Buitenschoolse opvang vangt voor en na schooltijd basisschoolkinderen op. Zij hebben de leeftijd tussen de 4 en 12 jaar.
Tussenschoolse opvang is opvang van basisschoolkinderen tijdens de lunch.
Scholen zijn wettelijk verplicht om zich in te spannen om zowel buitenschoolse als tussenschoolse opvang te regelen.

Informele kinderopvang

Informele kinderopvang is opvang die men regelt binnen het informele circuit, dus met ouders, familie of vrienden. Hieronder vallen:

  • Familie, vrienden of buren die oppassen
  • Een oppas, nanny of au pair die bij iemand thuis komt

Hierbij is er de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen, maar dit is een onderlinge afspraak.

Voor een aantal vormen van kinderopvang is subsidie mogelijk. Het is voor ouders dus belangrijk om de kinderopvang te regelen middels hun persoonlijke behoeften en (financiële) mogelijkheden.

© 2024 Detussentijd.nu. All Rights Reserved.